Par mums

Vērot, kā bērns atklāj pasauli, nozīmē no jauna atklāt to pašam.
Kā gan jūs varējāt aizmirst, cik spoža un apaļa ir bumba,
kā gaismā mirgo ūdens, kā kustas un ņirb lapas vasaras vējā,
kā pīles nirst ūdenī un vāveres skrien pa zāli?
Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no jauna.


2.grupas "Namiņš" skolotājas Vita Grinberga,Smaidīgs Ingita GūtmaneSmaidīgs,
skolotāju palīgs Norvalda KnitnereSmaidīgs.