Par mums

Esiet sveicināti grupā "Lācēni"!

Jaunos, mazos lācēnus katru dienu sagaidīs skolotājas Ilze KapranoSmaidīgs un

Anita VecbaštikaSmaidīgs, un skolotāju palīgs Jana Buša Smaidīgs.