05.04.2016.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīstināšana ar jaunajiem iestādes padomes locekļiem.

2. Energoefektivitātes finansējuma izlietojums.

3. "Maxima" akcijas "Savai skolai" rezultāti.

4. E-klases ieviešana 3.,5.,6.grupās.

5. Vecāku maksa par bērnu apmeklētajiem viesmākslinieku koncertiem, izrādēm.

6. Mācību līdzekļi no vecāku puses.

7. Ģimenes dienas aktivitātes.

8. Lielās talkas organizēšana.

9. Organizatoriskie jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par koncertiem un izrādēm palielināt maksu 1.40 EUR, vecākiem ar parakstu apliecinot piekrīt vai nepiekrīt.

2. Mācību burtnīcas, dzijas, šķēres u.c. mācību līdzekļus sagādā iestāde, individuālos materiālus: guaša krāsas, aplikāciju papīrs u.c. sagādā vecāki. 

3. "Maxima" akcijā iegūtais dators atradīsies 6.grupā "Pūks".

4. Tā kā iestādes teritorija ir sakārtota, Lielā talka atliekas uz nākamo mācību gadu.

5. Par Ergoefektivitātes līdzekļiem tiks iegādāts dators.

6. Ģimenes diena būs 27.maijā, apģērbā jābūt dzeltenai krāsai.