13.05.2015.

Izskatītie jautājumi:

1.Iepazīstināšana ar 2015.gada budžetu.

2.Energoefektivitātes finansējuma izlietojums.

3.Biedrības "Mēs- Sauleszaķim!" dalība projektu konkursā.

4.E-klases ieviešana.

5.Mājas lapas atjaunošana.

6.Ģimenes dienas aktivitātes.

7.Citi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

Tika atbalstīta ideja par Lielās talkas organizēšanu pavasarī teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai.