01.10.2014.

Izskatītie jautājumi:

1.Mācību gadam izvirzītie uzdevumi grupām, logopēdei, mūzikas skolotājai, iestādei kopumā.

2.Pasākumu plāns mācību gadam.

3.Ziemassvētku tirdziņa organizācija.

4.Ģimenes dienas organizācija.

5.Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursi.

6.Ziedojumu vākšanas kārtība grupās.

7.Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos.

8.Informācija mājas lapā.

Pieņemtie lēmumi:

1.Ziemassvētku tirdziņu organizēt tāpat kā katru gadu.

2.Ģimenes dienu organizēt ar tematisku saturu katrai grupai un krāt punktus aktivitātēs grupai kopumā.

3.Piedalīties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai".

4.Piesaistot ziedojumus grupai, ievērot Liepājas pilsētas domes 2006.gada 11.maija nolikumu Nr.17.

5.Informācijai mājas lapā ieteicams izveidot forumu vecākiem, iespēju piereģistrēties kā lietotājam, kā arī grupu sadaļās ievietot aktuālāko informāciju, ko skolotājas izliek vecākiem garderobēs.