Administrācijas darba laiki

 

 

Pirmdiena          

 

Otrdiena          

 

 Trešdiena         

Ceturtdiena 

Piektdiena

Medmāsa
11:00-19:00
 7:00-15:00
 7.30-15.30
 7.30-15.30

atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

Saimniecības vadītāja
8.00-16.00
 8.00-16.00
 7:00-15:00
11:00-19:00

  atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

 Vadītāja 7:00-15:00 8.00-16.00 11:00-19:00
 8.00-16.00

 atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

Metodiķe


7.30-15.30 11:00-19:00 7.30-15.30 7:00-15:00

atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

Lietvede 11.10-15.10 13.10-17.10 8.00-12.00 8.00-12.00

7.00-11.00 atbilstoši administrācijas dežūru grafikam