02.04.2014.

Izskatītie jautājumi:

1.Personības izaugsmes centrs- Integrētās programmas mācību metode.

2.Budžets 2014., tā prioritātes.

3.Individuālie mācību līdzekļi 2014./2015.mācību gadam.

4.Ģimenes dienas projekts un Veselības mēneša aktivitātes.

Pieņemtie lēmumi:

1.Atbalstīt budžeta prioritātes.

2.Atbalstīt individuālo mācību līdzekļu iegādes veidu.

3.Apzināt potenciālos rīta rosmes vadītājus Veselības dienu organizēšanai.

4.Apzināt dejotājus Ģimenes dienai.