16.10.2013.

Padomes sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:

1.Iepazīšanās ar jaunajiem padomes locekļiem.

2.Jauna padomes priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra vēlēšanas.

3.Iestādes pasākuma plāna apspriešana.

4.Iestādes darbs jaunajā mācību gadā: dažādi jautājumi.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

1.Apstiprināt Iestādes padomes sastāvu 2013./2014.mācību gadā(skatīt rakstu "Padomes locekļi").

2.Par padomes priekšsēdētāju apstiprināt Aigu Trankali.

3.Par padomes priekšsēdētājas vietnieci apstiprināt Sanitu Zaharovu.

4.Par sekretāri apstiprināt Simonu Korpāni.

5.Pavasara padomes sēdē lemt par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem nākošajam mācību gadam, kas jānodrošina vecākiem.

6.Pavasara padomes sēdē lemt par ziedojumu naudas pieņemšanas kārtību iestādē.