Mēs esam...

"Sauleszaķis" ir jaunākā pirmsskolas izglītības iestāde Liepājā- ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu to 2007.gadā renovēja un atjaunoja SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks". Pirmie bērni iestādi sāka apmeklēt 2007.gada 8.oktobrī.

PII "Sauleszaķis" ir 6 pirmsskolas vecuma bērnu grupas- 2 grupas bērniem līdz 3 gadu vecumam, 4 grupas bērniem  no 3-7 gadu vecumam. Pavisam iestāde var uzņemt 120 bērnus.

PII "Sauleszaķis" strād ā 26 darbinieki, no tiem 15 kvalificētas pirmsskolas izglītības skolotājas un 11 administratīvi saimnieciskie darbinieki.

Iestādes vadītāja- Mg.paed. Taiga Rītiņa.

Mūsu mērķis: sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.

Iestādes vīziju un stratēģiju varat aplūkot ŠEIT.


 

Atrodamies: O.Kalpaka ielā 58 (Laumas rajonā starp Siļķu un O.Kalpaka ielām)

Strādājam 7.00-18.30

Telefoni: 63483414, 63483415       Fakss:63483414

Mobilie telefoni: 29146482(administrācija darba laikā), 27899817(vadītāja- vēlams darba laikā)

e-pasts: sauleszakis@liepaja.edu.lv


Vadītājas sleja

Vadītājas sleja

     Ik skolotājs ir burvis,

Jo sirdī iedegt prot

      To ceļa zvaigzni dzīvei,

        Kas gaismu nerimst dot.

 

        Ik skolotājs ir burvis,

       Jo sirdis atslēgt māk,

     Lai tajās labestība

    Un mīlestība nāk.

Cienījamie vecāki! Atcerēsimies, ka skolotājs ir pirmais palīgs jūsu bērnu audzināšanā- cik daudz rūpes un ikdienas darbiņi nerimstoši iet caur skolotājas sirdi un rokām. Veltīsim mūsu skolotājām paldies vārdus ne tikai svētku dienā, bet arī ikdienā par to lielo darbu, ko tās velta bērniem.

Vadītāja.