Mēs esam...

"Sauleszaķis" ir jaunākā pirmsskolas izglītības iestāde Liepājā- ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu to 2007.gadā renovēja un atjaunoja SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks". Pirmie bērni iestādi sāka apmeklēt 2007.gada 8.oktobrī.

PII "Sauleszaķis" ir 6 pirmsskolas vecuma bērnu grupas- 2 grupas bērniem līdz 3 gadu vecumam, 4 grupas bērniem  no 3-7 gadu vecumam. Pavisam iestāde var uzņemt 120 bērnus.

PII "Sauleszaķis" strād ā 26 darbinieki, no tiem 15 kvalificētas pirmsskolas izglītības skolotājas un 11 administratīvi saimnieciskie darbinieki.

Iestādes vadītāja- Mg.paed. Taiga Rītiņa.

Mūsu mērķis: sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.

Iestādes vīziju un stratēģiju varat aplūkot ŠEIT.


 

Atrodamies: O.Kalpaka ielā 58 (Laumas rajonā starp Siļķu un O.Kalpaka ielām)

Strādājam 7.00-18.30 

Telefoni: 63483414, 63483415       Fakss:63483414

Mobilie telefoni: 29146482(administrācija darba laikā), 27899817(vadītāja- vēlams darba laikā)

e-pasts: sauleszakis@liepaja.edu.lv


Vadītājas sleja

Vadītājas sleja

     Klāt maija beigas, kad ar bērnu izlaidumiem noslēdzas mācību gads. Šogad mēs "izlaidīsim"  divas grupiņas- "Eņģelīšus" un "Zaķēnus". Bērni saņēmuši visu to labāko, ko spējām tiem dot. Gribu pateikties visiem vecākiem par kopā pavadīto laiku, par to, ka bijāt atsaucīgi sadarbojoties ar savām grupas skolotājām, ka bagātinājāt bērnu pieredzi piedaloties iestādes rīkotajos pasākumos: vācāt makulatūru un baterijas, gatavojāt radošos darbiņus, saposāt bērnus svētkiem, piedalījāties Ģimenes dienā un citos svētkos.

Sauleszaķis sūta jums saulainus sveicienus un lielu, lielu PALDIES, ka bijāt mūsējie!