Mēs esam...

"Sauleszaķis" ir jaunākā pirmsskolas izglītības iestāde Liepājā- ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu to 2007.gadā renovēja un atjaunoja SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks". Pirmie bērni iestādi sāka apmeklēt 2007.gada 8.oktobrī.

PII "Sauleszaķis" ir 6 pirmsskolas vecuma bērnu grupas- 2 grupas bērniem līdz 3 gadu vecumam, 4 grupas bērniem  no 3-7 gadu vecumam. Pavisam iestāde var uzņemt 120 bērnus.

PII "Sauleszaķis" strād ā 26 darbinieki, no tiem 15 kvalificētas pirmsskolas izglītības skolotājas un 11 administratīvi saimnieciskie darbinieki.

Iestādes vadītāja- Mg.paed. Taiga Rītiņa.

Mūsu mērķis: sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.

Iestādes vīziju un stratēģiju varat aplūkot ŠEIT.


 

Atrodamies: O.Kalpaka ielā 58 (Laumas rajonā starp Siļķu un O.Kalpaka ielām)

Strādājam 7.00-18.30

Telefoni: 63483414, 63483415       Fakss:63483414

Mobilie telefoni: 29146482(administrācija darba laikā), 27899817(vadītāja- vēlams darba laikā)

e-pasts: sauleszakis@liepaja.edu.lv


Vadītājas sleja

Vadītājas sleja

     Sveicinu visus atgriežoties no atvaļinājuma! Cerams, ka saulīte pietikusi visiem un tik daudz, lai uzkrātu viņas enerģiju un to radoši arī izmantotu ikdienas darbos. 

     Īpaši saulains sveiciens visiem jauno bērnu vecākiem! Jūs savas atvasītes uzticēsiet mums interesantam un saturīgam izglītošanās procesam. Aicinu jūs iesaistīties grupiņas un iestādes aktivitātēs, jo tikai tad jūsu bērniem būs arvien interesantāka ikdiena un svētku laiks. Novēlu abpusēju sapratni un labvēlību  sadarbībā ar skolotājām un auklīti! 

Vadītāja.