Mēs esam...

"Sauleszaķis" ir pirmsskolas izglītības iestāde Liepājā,

kas 2007.gadā tika renovēta un atjaunota. 

PII "Sauleszaķis" ir 6 pirmsskolas vecuma bērnu grupas.

  Pavisam iestāde var uzņemt 120 bērnus.

PII "Sauleszaķis" strādā 28 darbinieki, no tiem 15 kvalificētas pirmsskolas izglītības

skolotājas un 13 administratīvi saimnieciskie darbinieki.

Iestādes struktūra šeit.

Iestādes vīziju un stratēģiju varat aplūkot šeit.

Saite uz iestādes lapu Facebook


Iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), kā arī interešu izglītības programmas:

"Bērnu mākslas studija", "Koriģējošā vingrošana".


Mācību programmā "Programmēšanas pamati" bērni apgūst digitālās prasmes darbojoties ar robotu komplektiem Bee Bot, Photon un LEGO Wee Do 2.0., LEGO Spike essential.


Ar bērniem strādā logopēds, talantīgākie bērni dzied ansamblī.


Iestādē aktīvi darbojas Iestādes padome un biedrība "Mēs- Sauleszaķim!"


Mēs lepojamies ar to, ka esam iestāde, kurā notiek interaktīvs mācību process- tajā izmantojam informācijas tehnoloģijas- interaktīvās tāfeles, datorus un dažādas digitālās mācību platformas un rīkus. Mācību procesā tiek iekļautas projektu nedēļas un mācību ekskursijas.


Mūsu tradīcijas: Iestādē norisinās ikgadējās aktivitātes, kurās tiek iesaistīti vecāki-Ģimenes diena, Tēvu diena, Mātes diena, Ziemassvētki un citi latviešu tautas tradīciju svētki.


Ar biedrības atbalstu no 2014.gada iestādē darbojas Personības izaugsmes centrs, kura uzdevums ir- ar interaktīvām un pētniecības metodēm padarīt izglītības procesu daudzveidīgāku, interesantāku, aizraujošāku.