Mēs esam...

 

"Sauleszaķis" ir pirmsskolas izglītības iestāde Liepājā, kas ar Liepājas pilsētas Domes

atbalstu un SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" iesaistīšanos 2007.gadā

tika renovēta un atjaunota. 

PII "Sauleszaķis" ir 6 pirmsskolas vecuma bērnu grupas- 2 grupas bērniem līdz 3 gadu

vecumam, 4 grupas bērniem  no 3-7 gadu vecumam. Pavisam iestāde var uzņemt 120

bērnus.

PII "Sauleszaķis" strādā 27 darbinieki, no tiem 15 kvalificētas pirmsskolas izglītības

skolotājas un 12 administratīvi saimnieciskie darbinieki.

 

Mūsu mērķis: sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei.

Iestādes vīziju un stratēģiju varat aplūkot ŠEIT.


 

Atrodamies: O.Kalpaka ielā 58 (Laumas rajonā starp Siļķu un O.Kalpaka ielām)

Strādājam 7.00-19.00

Telefoni: 63483414, 63483415  

Mobilie telefoni: 29146482(administrācija darba laikā), 27899817(vadītāja- vēlams darba laikā)

e-pasts: sauleszakis@liepaja.edu.lv